Ruud-Knieriem-grootToen ik manager werd van het team waar ik zelf uit kwam, heb ik meteen aangegeven dat ik enkele maanden na de start een coachtraject wilde doen. Vooral om te kunnen sparren met iemand met een onafhankelijke blik. Leidinggeven aan je voormalige collega’s is altijd een uitdaging en mezelf en mijn team goed positioneren binnen onze resultaatgerichte organisatie ook.
Ik zou een dergelijk traject zeker aanbevelen: Annemarie is tijdens de gesprekken goed in staat in te spelen op mijn vragen / onderwerpen en kan snel de juiste voorbeelden of vragen op tafel leggen.

Doel van het traject was : bewustwording van mijn gedrag en aandacht voor mijn sterke punten en hoe die verder uit te werken en in te zetten. Verder heeft het me tijdens het traject al geholpen om nog effectiever de gesprekken met mijn medewerkers te voeren, waarbij we meer diepgang bereiken. Belangrijk was voor mij ook de realisatie dat voor iedereen een verschillende aanpak werkt – ook mijn collega’s hebben natuurlijk hun eigen sterke punten!

Annemarie was erg flexibel, de onderwerpen werden aangepast aan mijn behoefte van dat moment. Het had wat mij betreft nog iets sturender mogen zijn: meer doorvragen waarom bepaalde thema’s wel/niet aan de orde komen of hoe ik ergens mee omga. Aan de andere kant gaf dit ook ruimte voor andere onderwerpen, zoals de

1 jaar later: Ja, natuurlijk mag je mijn referentie gebruiken! Het gaat uitstekend met mij; ik heb erg veel plezier in de rol en krijg er ook veel waardering voor. Mijn manager zei in mijn beoordelingsgesprek in januari: ‘ik kan niet merken dat je het pas een jaar doet’. Daarnaast komt er een volgende reorganisatie aan wat aan de ene kant spannend is maar aan de andere kant kansen biedt om mijn capaciteiten weer op een nieuwe plek in te zetten. Juist omdat ik nu zo stevig sta, zie ik ook dat met vertrouwen tegemoet.

Ruud Knieriem – Nuon/Vattenfall – Manager Customer Solutions Projects NL (30 j.)

Terug naar Ervaringen van anderen